ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางดังนี้


      1. ทางโทรศัพท์ โดยติดต่อได้ที่เบอร์โทร 055-741888 หรือ 092-0343747
      2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยติดต่อได้ที่ P.ParadiseHotel@outlook.co.th
      3. ทางจดหมาย โดยติดต่อได้ที่ โรงแรมพีพาราไดซ์ 58 ถ.เทศบาล 2 ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

ท่านสามารถสั่งจองหรือชำระค่าบริการห้องพักได้ดังนี้


      1. ติดต่อทางโรงแรม เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสั่งจองห้องพัก
      2. โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชร ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขทบัญชี่ 620-604-6001       ชื่อบัญชี นางปราณี จันทร์เชื้อ
      3. ส่งสลิปการโอนเงินมาทาง e-mail : P.ParadiseHotel@outlook.co.th เพื่อยืนยันการชำระค่าบริการห้องพัก

โรงแรมพีพาราไดซ์ 58 ถ.เทศบาล 2 ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร.055-741888,0920343747 E-mail: P.ParadiseHotel@outlook.co.th