ห้องพักในโรงแรม P-Paradiseประเภทห้อง
ราคา
จำนวนห้อง
ตัวอย่างห้อง
ห้องเตียงเดี่ยว 1,000 บาท 23 ห้อง
ห้องเตียงคู่ 1,200 บาท 10 ห้อง
ห้อง VIP ใหญ่ (2 ขั้น) 1,800 บาท 4 ห้อง

โรงแรมพีพาราไดซ์ 58 ถ.เทศบาล 2 ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร.055-741888,0920343747 E-mail: P.ParadiseHotel@outlook.co.th